Amy

Gedragsprotocol

Wij vinden het belangrijk dat iedereen die zich in de school begeeft, leerlingen, ouders, personeel, vrijwilligers en stagiaires veilig is en zich bovenal veilig voelt. Wij willen graag middels dit protocol duidelijk maken hoe wij dit willen bereiken. Wij hebben ervoor gekozen om een gedragsprotocol op te stellen en daarnaast te werken met een pestprotocol. Wij zien gedrag als het startpunt van iedere sociale interactie en wij willen met dit protocol duidelijk maken hoe wij graag zouden zien dat er met elkaar omgegaan wordt. Dit protocol is opgesteld met instemming van het team en de Medezeggenschapsraad.

 

Download