Amy

Schoolondersteungsprofiel

In het kader van de wet Passend Onderwijs wordt van iedere school verwacht dat zij een ondersteuningsprofiel opstelt. Daarin omschrijft iedere school welke basisondersteuning zij biedt aan de leerlingen en welke mogelijkheden er zijn om de leerlingen te ondersteunen die extra ondersteuningsbehoeften hebben. Iedere leerling heeft bepaalde onderwijsbehoeften, verschillen zijn er altijd en voor een groot deel inpasbaar in het onderwijs. Sommige leerlingen hebben onderwijsbehoeften waar een gewone basisschool niet aan kan voldoen. Bijvoorbeeld omdat het de expertise niet in huis heeft, omdat het gebouw niet geschikt is of omdat er te weinig individuele aandacht, begeleiding of fysieke verzorging kan worden geboden vanwege een tekort aan personeel.