Amy

Pestprotocol

Pesten komt in vele vormen en op alle leeftijden voor, ook op de Fuut. Het pesten op school moet gesignaleerd en serieus aangepakt worden. Daarom is een pestprotocol van belang met als doel dat een integrale aanpak met alle betrokken partijen tot stand komt, het pesten gestopt wordt en de gepeste leerling zich weer veilig kan gaan voelen op onze school.