Amy

Schoolgids

In de schoolgids vindt u uitgebreide informatie die voor de leerlingen en ouders van belang zijn.

U vindt er informatie over :

  • de doelstellingen en de werkwijze van onze school
  • de ondersteuning die wij de kinderen bieden
  • de contacten met ouders
  • een aantal wettelijke regelingen

De schoolgids wordt eens per drie jaar herzien.

Bij deze schoolgids hoort een informatieboekje, waarin allerlei organisatorische zaken, zoals de schooltijden, vakanties, roosters en activiteiten voor één schooljaar staan.

 

Aan het eind van een schooljaar maken wij een jaarverslag, waarin we aangeven wat we het afgelopen schooljaar gerealiseerd hebben.