Amy

Klachtenregeling

Ook op onze school is een klachtenregeling. Meer daarover kunt u lezen in de schoolgids, bovendien ligt deze ter inzage op school. U kunt hiervoor dan contact opnemen met de directeur. Ook kunt u de regeling op de website van de Stichting Spoor bekijken, zie www.stichtingspoor.nl  

Vertrouwenspersoon bij klachten is Laura Westheim (leerkracht van groep 3-4).