Amy

Klassenouders

Klassenouders ondersteunen de leerkrachten bij hun werk. Door deze hulp kunnen de leerkracht zich meer toeleggen op het onderwijs voor kinderen.

Klassenouders:

 • bieden steun aan de leerkracht in drukke tijden. 

 • ondersteunen de leerkracht bij onderwijstechnische activiteiten. 

 • verlenen hand- en spandiensten.

Onze klassenouders: 

 • Ondersteunen bij festiviteiten:

  bijv. Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Pasen, Uitstuif, verjaardag leerkracht 

 • Ondersteunen bij onderwijstechnische activiteiten:

  bijv: helpen bij handenarbeid, projecten, toneel, sport, schoolreisje      

 • Het verlenen van hand- en spandiensten:

  bijv. regelen bezoek, kaartje/ cadeautje langdurig zieke leerling, regelen hulp bij excursies                       

  Met helpen wordt ook bedoeld het regelen en organiseren van hulp ( bijv andere ouders benaderen)

In 2016-2017 zijn de volgende klassenouders actief:

 

kleutergroep: Jolanda Vestering en Carolien Paanen

groep 3: Petra Lodewijks en Danielle de Vries

gorep 4: Monique Stooker en

groep 5: Debbie Peters en Kirsten Kloosterman

groep 6: Jolanda Heeres en Corrie Beekes

groep 7: Madelon Nooij- Pallas en Annemieke de Ruyter

groep 8: Petra Schipper en Iris Drijfhout