Amy

Ouderraad

Op de Fuut hebben we een actieve en enthousiaste ouderraad.

Zij organiseren samen met het team diverse activiteiten en evenementen voor de kinderen en ouders Het betreft hier onder andere het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, een Paasactiviteit, de Uitstuif ons zomerfeest, de afscheidsavond van groep 8  etc.

De ouderraad bestaat momenteel uit vijf ouders. Na een periode van 3 jaar treden zij af om ook andere ouders de mogelijkheid te geven, zitting te nemen in de ouderraad. 

Aan het eind van het schooljaar wordt bekend gemaakt welke ouders aftreden. 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar kunnen ouders zich dan aanmelden voor de ouderraad. Ook de ouder die aftreedt mag zich weer aanmelden, is herkiesbaar.

In de ouderraad kunnen maximaal 8 ouders zitting hebben.

In overleg met elkaar worden de taken verdeeld.

Voor het organiseren van de activiteiten is een budget vanuit de ouderbijdrage vastgesteld.

Tijdens de jaarvergadering worden de budgetten en de ouderbijdrage besproken en vastgesteld door de ouders van school.

 

De samenstelling van de ouderraad in 2015-2016

Jolanda Vestering

Jolanda Keizer

Annet van Soelen

Derrick le Roux

Julia de Wit

 

Vanuit het team zijn Tamara Telder en Wietske Heslinga vertegenwoordigd