Structuur en reflectie

Een duidelijke structuur vormt de basis voor een veilige school en goed leerklimaat. Het is belangrijk dat tijdens het intensieve leerproces leerlingen rust krijgen en nemen. Een balans tussen werken en ontspannen. Zo groeien zij gezond op. Daarom hebben wij in onze school stilteplekken waar leerlingen rustig kunnen werken als zij daaraan behoefte hebben. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen regelmatig reflecteren en even stil staan bij het eigen leerproces: ben ik op de goede weg?
Regelmaat draagt bij aan het leerproces. Wij werken met een vaste dagindeling waardoor de leerlingen leren omgaan met structuur. Dat geeft duidelijkheid. Daar hebben ze niet alleen op school veel baat bij, maar uiteindelijk later als volwassene ook. In het vaste dagritme begint en eindigt de leerling in ieder geval elke dag in de eigen vaste groep, de veilige basis waar je altijd op kunt terug vallen.
Een opgeruimde school draagt bij aan een gezond en rustig leerklimaat. Wij leren onze leerlingen om samen op te ruimen, schoon te maken en verantwoordelijk om te gaan met de publieke ruimte.
 

Ouders aan het woord

"Het is een kleinschalig school, waar iedereen elkaar kent."

"Dat geeft een goed gevoel. Mijn kind heeft een fijne leerkracht die mijn kind goed ziet. Hij heeft het naar zijn zin op school en is de afgelopen 8 jaar alle dagen met plezier naar school gegaan."