Ons team

Basisschool De Fuut heeft een enthousiast team, dat bestaat uit een directeur, leerkrachten, onderwijsassistent, een intern begeleider, vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs en muzikale vorming, een administratief medewerkster en een conciërge.

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school. De leerkrachten hebben naast hun groepstaken ook andere taken binnen de school. Zij hebben bijvoorbeeld zitting in de medezeggenschapsraad, coördineren het taal- of rekenonderwijs of zijn verantwoordelijk voor ICT en nemen deel aan diverse overlegstructuren. De extra taken voor het personeel zijn vastgelegd in het taakbeleid dat jaarlijks wordt vastgesteld.

Naast de groepsleerkrachten zijn er vakleerkrachten voor muziek (vanuit de muziekschool Waterland) en gym voor de kinderen van de groepen 1 t/m 8. 

De intern begeleider heeft als taak de ondersteuning voor de leerlingen te coördineren en leerkrachten te begeleiden. Voor de ondersteunende taken is er een administratrice en een conciërge. De directeur geeft leiding aan het geheel.
 
juf Laura Leerkracht groep 1/2/3 A
School contactpersoon
Aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag.
juf Marjolijn
Leerkracht groep 1/2/3 A
Aanwezig op maandag (om de week), woensdag en donderdag.
juf Marloes
Leerkracht groep 1/2/3 B
Lid van de ouderraad
Aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag. juf AstridLeerkracht groep 1/2/3 B
Lid van de ouderraadAanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag. juf IreenLeerkracht groep 4
Cultuur coördinator
Lid van de medezeggenschapsraadAanwezig op maandag t/m donderdag.
juf Claire
Leerkracht groep 4
Leerkracht groep 5/6
Leerkracht groep 7/8
Aanwezig op maandag en dinsdag in groep 5/6.
Aanwezig op donderdag in groep 5/6 en 7/8.
Aanwezig op vrijdag in groep 4. 
juf Jedidja
Leerkracht groep 5/6
Aanwezig op woensdag t/m vrijdag. meester StephanLeerkracht groep 7/8
iCoach
Voorzitter van de medezeggenschapsraadAanwezig op maandag t/m vrijdag. 
  juf Rosaria Leerkracht
Taal coördinator
 
juf Daphne Leerkracht groep 1/2/3 A Aanwezig op woensdag t/m vrijdag.
juf Sharon
Onderwijsassistent
Aanwezig op dinsdag t/m vrijdag. 
  juf Wenda Intern begeleider
Rekencoördinator
Anti-pest coördinator
Remedial Teacher
Aanwezig op maandag t/m woensdag.
Hans Conciërge  Aanwezig op maandag t/m woensdag. 
  Nathalie Conciërge  
Mirjam
Administratief medewerker
Aanwezig op dinsdag en donderdag. 
meester Remco
Directeur
Wisselend aanwezig op maandag en dinsdag of woensdag en donderdag.  

Leerkrachten aan het woord

"Alles is in ontwikkeling omdat we een nieuw team vormen."

"Wij zijn nog veel dingen aan het opzetten, om alles op de rit te krijgen zoals wij het graag willen zien! We hebben een frisse blik en zorgen samen voor een positieve sfeer."