Onze schooltijden

Schooltijden
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur. De leerlingen lunchen op school. De deuren gaan open om 8.20 uur, de lessen beginnen om 8.30 uur.

Voorschoolse opvang
Op dinsdag en donderdag kunnen kinderen gebruik maken van de voorschoolse opvang in De Fuut.
De kosten hiervoor bedragen € 2,50 per keer. Er kan hiervoor geen tegemoetkoming bij de Belastingdienst aangevraagd worden!

Vakantierooster 2018-2019
 
Herfstvakantie 22-10-2018 t/m 26-10-2018
Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 05-01-2019
Voorjaarsvakantie 18-02-2019 t/m 22 -02-2019
Meivakantie 22-04-2019 t/m 03-05-2019
Let op Goede Vrijdag 19-4 is een schooldag!
Hemelvaart 30 en 31 mei 2019
Pinksteren 10-06-2018
Zomervakantie 15-07-2019 t/m 23-08-2019
 
Vrije dagen / afwijkende schooltijden
Studiedagen hele school Extra vrije middagen
dinsdag 2 oktober 2018 maandag 24 september 2018 vanaf 12.00 uur
vrijdag  8 februari 2019 woensdag 17 oktober 2018 vanaf 12.00 uur
woensdag 26 juni   2019.                       woensdag  5 december 2018 vanaf 12.30 uur
Een nog nader te bepalen verhuisdag vrijdag 21 december 2018 vanaf 12.00 uur
  donderdag 17 januari 2019 vanaf 12.00 uur
  vrijdag 22 maart 2019 vanaf 12.00 uur     
  vrijdag 12 juli 2019 vanaf 12.00 uur      
 
Bijzondere activiteiten
Sinterklaasfeest woensdag   5 december 2018, 08.30-12.30 uur
Kerstmaaltijd donderdag 20 december 2018, 17.30-19.00 uur
Paasactiviteit vrijdag 19 april 2019
Uitstuif vrijdag 5 juli 2019

 

Ouders aan het woord

"Er is veel klasoverstijgende samenwerking met uitdagende en originele thema’s."

"Kinderen worden erg betrokken bij hun eigen leerdoelen en voortgang. De school neemt het serieus als kinderen een probleem met een vak hebben en de lieve juffen bieden dan goede ondersteuning."