Leerlingbetrokkenheid

Op de Fuut nemen we de kinderen serieus. Er wordt naar hen geluisterd en we nemen de tijd om met een kind apart te praten als dat nodig is. We benutten graag de talenten die elk kind heeft.

Leerlingenraad
In de groepen 4 t/m 8 worden jaarlijks in het begin van het schooljaar verkiezingen gehouden. De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen: Een grote verkiezingscampagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde. Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen uitleg over de leerlingenraad: Wat wordt van een lid verwacht? Hoe verlopen de verkiezingen? Hoe worden bespreekpunten geïnventariseerd? Een oud-lid van de leerlingenraad kan worden uitgenodigd om hierover informatie te geven. Kinderen mogen vooraf zelf aangeven of ze wel of niet gekozen willen worden om in de leerlingenraad te komen. In elke groep worden door de klasgenoten een leerling gekozen die namens de groep het woord zal voeren in de leerlingenraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad. De leerlingenraad komt regelmatig bij elkaar en bekleden de leerlingen zelf de functies van voorzitter en secretaris. De leden van de leerlingenraad vertellen na afloop van elke vergadering in hun eigen klas en in de groepen 1 t/m 4 wat er precies besproken is in de vergadering.
 
Resultaten van de leerlingenraad 
 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie; ze tellen mee.
 • De leerlingen zijn betrokken en verantwoordelijk voor schoolzaken.
 • De leerlingen krijgen een beter inzicht in de organisatie van de school.
 • De kwaliteit van de schoolorganisatie wordt bevorderd.
 • De leerlingen ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • De leerlingen leren rekening te houden met elkaar en respect te hebben voor de mening van de ander.
 • De leerlingen maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • De school leert rekening te houden met wat leerlingen belangrijk vinden.

Activiteiten van de leerlingenraad
 • Geven rondleidingen aan bezoekers.
 • Dienen punten in voor het overleg van de leerlingenraad.
 • Koppelen overleg terug aan de verschillende groepen.
 • Denken mee over diverse schoolse zaken. 

Leerlingen aan het woord

"Ik vind drie dingen goed aan de school."

"1. Je ziet goed met welke doelen je bezig bent 2. Het is kleurrijk 3. Leuk dat je veel dingen doet met verven en dat soort dingen."