Nieuwe huisstijl en website voor De Fuut

17-07-2018
Het afgelopen jaar hebben we gekeken hoe we obs De Fuut beter voor het voetlicht kunnen brengen bij ouders, zowel de ouders die hun kind op bij ons op school hebben als ouders die op zoek zijn naar een school. Hiervoor hebben we een plan gemaakt. Een nieuw logo en een nieuwe website maken daar onderdeel van uit.
Wij hebben daarbij aangesloten bij het huisstijltraject van ons schoolbestuur OPSPOOR om voor alle scholen van OPSPOOR een herkenbare huisstijl te introduceren. In het logo staan de zeven stippen voor de zeven gemeenten waar de OPSPOOR-scholen staan. De vorm symboliseert de vloeiende afwisseling tussen water en land in onze regio. OPSPOOR vindt het belangrijk dat elke school een eigen identiteit heeft. Daarom is er in het logo ruimte gemaakt voor een eigen visueel onderdeel van de school. Wij hebben gekozen om onze vertrouwde fuut aan te passen aan onze nieuwe payoff: Op obs De Fuut leren we met lef!

Onze nieuwe huisstijl is meteen vertaald in de website, waarop we aan ouders duidelijk willen laten zien waarom De Fuut een fijne school voor hun kind is. Ook starten we met een digitaal ouderportaal. Dit wordt het kanaal van waaruit we alle communicatie met onze huidige ouders gaan verzorgen.

Ouders aan het woord

"Het is een kleinschalig school, waar iedereen elkaar kent."

"Dat geeft een goed gevoel. Mijn kind heeft een fijne leerkracht die mijn kind goed ziet. Hij heeft het naar zijn zin op school en is de afgelopen 8 jaar alle dagen met plezier naar school gegaan."