Onderwijsconcept

Wij hebben onze visie uitgewerkt in het volgende onderwijsconcept 
 
Waar het leren leuk is
 • In de omgeving is ruimte voor beweging, letterlijk en figuurlijk.
 • Leren vanuit een context die past bij de interesses van de leerling.
 • De leerkracht heeft een belangrijke rol in het verzorgen van een prettige sfeer op school en in de groep.
 
Waar elk individu er toe doet
 • Voor de leerling is het per vak duidelijk wat zijn/haar ontwikkelingsperspectief inhoudt.
 • Leren in een omgeving waar ruimte is voor individuele behoeftes.
 
Waar in teamverband wordt geleerd en gewerkt
 • De leerkracht werkt samen met collega's, leerlingen en ouders.
 • Samenwerken in heterogene werkgroepen.
 • Coöperatieve werkvormen.
 • Groepsdoorbrekende of schooldoorbrekende lesactiviteiten
 
Waar de leerling eigenaarschap heeft over het eigen leerproces
 • Werken aan eigen leerdoelen: leerlingen kunnen hun eigen leerdoelen formuleren.
 • Mede initiëren van onderwerpen binnen de thema's die behandeld gaan worden.
 • De leerling toont door middel van een portfolio, samenvatting, project of presentatie et cetera aan of het leerdoel behaald is.
 • Voor de leerling is de leerkracht een coach die de leerling observeert, inspireert en stimuleert om de leerling de juiste richting op te sturen.
 
Waar je je talenten ontplooit
 • Leeractiviteiten die passen bij de diverse leerstijlen en talenten van leerlingen.
 • Verschillende intelligenties en zintuigen worden aangesproken.
 
Die meebeweegt met de toekomst
 • Eenvoudig ruimtelijke aanpassingen in het schoolgebouw zijn mogelijk.

Ouders aan het woord

"Er is veel klasoverstijgende samenwerking met uitdagende en originele thema's."

"Kinderen worden erg betrokken bij hun eigen leerdoelen en voortgang. De school neemt het serieus als kinderen een probleem met een vak hebben en de lieve juffen bieden dan goede ondersteuning."