Vertrouwen

Dat wat we afspreken, doen we ook.
We hebben vertrouwen in en naar elkaar, van en met allen betrokkenen binnen de school. Ouders, leerlingen, leerkrachten, ander personeel, buurtbewoners en instellingen waar de school mee te maken heeft. Dat wat we afspreken, doen we ook. Niemand hoeft zichzelf te bewijzen tegenover de ander. Er is een professionaliteit waarbij iedereen op elkaar kan bouwen en elkaar de vrijheid kan geven zich verder te ontwikkelen. Leerlingen en leerkrachten hebben hun eigen leerdoelen en  krijgen het vertrouwen dat ze die gaan behalen. De basis is een sterke connectie tussen de leerlingen en de leerkracht, waarbij de leerling en het vertrouwen van/in zijn leerkracht centraal staat. Ouders krijgen zo vertrouwen dat het beste uit hun kind wordt gehaald

Ouders aan het woord

"De medewerkers vormen een gezellig en enthousiast team. "

" Zij zetten met volop in op de ontwikkeling van de school en de kinderen. Er is veel aandacht voor projecten, samenwerking, toneel en creatieve vakken."